Normes generals de contractació amb Guies de Muntanya de Montserrat

 1. Les activitats i cursos que organitza i gestiona l’empresa Guies de Montserrat, GdM, s’impartiran sempre amb tècnics especialistes en esports de muntanya titulats pel Ministeri d’Educació, guies amb acreditació UIAGM, instructors de l’ECAM, llicenciats a la Universitat o bé esporàdicament amb especialistes contrastats en un determintat àmbit. Així mateix, en les ratios guia/client es prioritzarà sempre la seguretat del grup.
 2. Quan un client o un grup contracta una determinada activitat, aquest es compromet a seguir en tot moment les indicacions del guia, que tindrà la responsabilitat de garantir la seguretat del grup. El guia té també la obligació d’informar prèviament a l’activiat, dels riscos per la salut i físics que aquesta pot comportar per al client.
 3. GdM es compromet a utilitzar sempre material tècnic homologat comforme els estandars i la normativa de la UIAA.
 4. GdM es reserva el dret de cancelar o modificar qualsevol activitat contractada que per raons meteorològiques puguin comprometre la seguretat del grup o l’objectiu de la sortida. Així mateix, també es modificarà l’activitat si el nivell físic o tècnic del/s client/s es mostra insuficient per a l’activitat contractada.
 5. En cas de mal comportament d’un client, manca de respecte envers els companys o envers el medi natural, o d’un comportament que pugui afectar la seguretat de la resta del grup, el guia es reserva el dret d’expulsar aquesta/es persona/es sense possibilitat de reemborsament de l’import pagat.
 6. Abans de començar qualsevol activitat, el client es compromet a informar al guia/instructor qualsevol problema de salut que pugui afectar el correcte desenvolupament de l’activitat.
 7. D’acord amb el Decret 56/2003 que regula les activitats físico-esportives en el medi natural, la participació de menors d’edat en aquestes activitats ha d’anar acompanyada d’un permís escrit d’autorització dels pares o tutors en el qual ha de constar la identificació de l’activitat la qual autoritzen.
 8. Totes les activitats contractades amb GdM inclouen una assegurança d'accidents i de rescat pel temps que duri l'activitat.
 9. La pèrdua o trencament degut al mal ús del material tècnic cedit per GdM al client serà responsabilitat del propi client per per tant, haurà de ser abonat a GdM.
 10. Les fotografies o videos fets durant l'activitat pel guia podran ser utilitzats posteriorment amb finalitats publicitàries.
 11. El client accepta rebre el butlletí d'activitats programades a través del seu correu electrònic, podent-se donar de baixa enviant un correu electrònic a info@gdm.cat o just després de rebre el primer clicant en un enllaç creat específicament per aquest afer.
 12. Contractar una activitat amb GdM significa haver llegit i entès aquesta normes i condicions.

Normes generals d’ús del lloc web de Guies de Muntanya de Montserrat

 1. L’empresa GdM es compromet a cumplir amb la Llei 34/2002, que regula els Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
 2. Els responsables del lloc web es reserven el dret de modificar qualsevol tipus d’informació sense previ avís.
 3. L’empresa GdM es desentén de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del mal ús o interpretació de la informació aquí publicada així com de possibles enllaços a altres llocs web sobre els quals GdM no hi té cap tipus de control.
 4. Els textos, fotografies i altres elements existents al lloc web són propietat de GdM, o, el el cas de que siguin de terceres persones, l’empresa disposa del permís necessari. Per tant, tots aquests continguts es troben protegits per la Llei de Propientat Intel·lectual. La reproducció total o parcial, distribució i/comercialització d’aquests escrits necessita un permís escrit per part de GdM.
 5. El visitant del lloc web es compromet al compliment de la normativa específica escrita en aquest text.

Condicions de pagament

 1. Les activitats per a particulars s'hauran de pagar sempre per avançat. Si malgrat tot, aquestes activitats s'han d'anul·lar degut a causes meteorològiques o lesions greus dels participants o del guia, es retornarà el 100% de l'import o es buscarà una data alternativa.
 2. Els pagaments realitzats dins de l'estat espanyol es faran a través d'una transferència bancària. Els internacionals a través de PayPal, amb un increment del 3%. També s'accepten pagaments a través de les plataformes Bizum o Verse.
Afiliat Agència Catalana de Turisme
Any del Turisme Cultural 2019
Touristlink Certification Badge