Cursos a Montserrat per a centres educatius

La muntanya de Montserrat ens ofereix un ampli ventall de possibilitats per a proposar activitats educatives a diferents nivells: primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

És una muntanya mística, referent de la cultura catalana i actualment protegida com a parc natural. És un indret singular amb un patrimoni natural i cultural únics al nostre país. Tenim la oportunitat de fer excursionisme, escalada i espeleologia a la muntanya i reflexionar sobre ciències naturals, religió, música, llengua i història. La presència de guies de muntanya i escalada especialistes en activitats en el medi natural i guies culturals i espirituals del Monestir fa que el procés d’aprenentatge, que semblava exclusiu de les aules, es traslladi a un espai nou, on tot el que s’aprèn té una relació directa amb l’entorn on som i on podem actuar.

Conèixer el propi territori fent activitats al medi natural ens permet obrir un ventall nou de possibilitats entre els coneixements adquirits a les aules i la seva transmissió a l’exterior. Des de totes les àrees es pot potenciar i enriquir aquest tipus d’activitats amb un visió multidisciplinar.

El missatge que volem transmetre és que es pot crear un clima de treball molt favorable quan estem a la muntanya i emprenem una ruta que ens condueix a descobrir tots els aspectes físics i culturals que s'hi amaguen. És un context molt vàlid per poder relacionar la teoria amb la pràctica de manera transversal i interactiva. És per aquest motiu que plantegem activitats prou complexes on l’alumnat hagi de demostrar la seva autonomia en el treball individual i ser capaços de cooperar i col·laborar quan treballen en equip.

Afiliat Agència Catalana de Turisme
Any del Turisme Cultural 2019
Touristlink Certification Badge