Marc legal del Patronat de la Muntanya de Montserrat

DECRET 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat.

La Muntanya de Montserrat constitueix una unitat geogràfica perfectament individualitzada i homogènia quant a les seves característiques geològiques i geomorfològigues que determina una unitat ecològica d'especial significació i singularitat en el conjunt del medi natural de Catalunya. Els singulars aspectes naturals, històrics i culturals del massís i la conveniència de la seva conservació han estat prou destacats, tant per entitats públiques com privades, des de fa molts anys. En aquest sentit cal destacar que la Muntanya de Montserrat ha estat dotada de diversos règims jurídics adreçats a la protecció dels seus valors. Així, el Decret-llei de 16 d'octubre de 1950 creà el Patronat de la Muntanya de Montserrat i el Decret 1225/1975, de 24 d'abril, declarà com a paratge pintoresc la Muntanya i el seu entorn. Posteriorment, la Generalitat ha dictat, amb idèntics objectius, diverses disposicions entre les quals cal destacar el Decret 319/1983, de 21 de juliol, sobre l'adscripció al Departament de la Presidència del Patronat de la Muntanya de Montserrat, i la Resolució de 10 de febrer de 1984 de declaració de la Zona de Caça controlada de Montserrat, per a la protecció de la fauna i la regulació dels aprofitaments cinegètics del massís.

Consultar el marc legal del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Regulació de l'escalada a la Muntanya de Montserrat

Montserrat, la gran escola catalana d'alpinisme, és una muntanya atraient per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar. Actualment hi ha infinitat de vies obertes d'escalada de diferents nivells de dificultat, però convé recórrer als guardes dels refugis montserratins que disposen d'una àmplia informació de vies d'escalada i al centre d'informació del Parc Natural. És un repte de tots compatibilitzar les activitats de muntanya amb la conservació i protecció dels animals que viuen i es reprodueixen a Montserrat.

Consultar al web del Patronat de la Muntanya de Montserrat tota la informació relativa a l'escalada.

Afiliat Agència Catalana de Turisme
Any del Turisme Cultural 2019
Touristlink Certification Badge