Hem reservat un dia d’activitat amb vosaltres però aquell dia resulta que la meteo és adversa. Què passa amb els diners de la reserva?

  • Si per qüestions meteorològiques o causes de força major l’activitat no es pot fer el dia reservat, o bé es busca una altra data o se’t retorna el 100% de l’import de la reserva.

En el món del guiatge hi ha molt d’intrusisme laboral. Com està regulada la professió d’un guia?

  • La professió del guia d’escalada queda regulada a través de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de professions de l’esport.

Perquè no es pot escalar sempre i a tot arreu a Montserrat?

A part d’activitats a Montserrat, si volguéssim contractar una activitat més enllà de Montserrat, podrieu fer-la?

Vull fer un curs d’escalada, però no tinc material i no me’l vull comprar.

  • Cap problema. Les nostres tarifes inclouen sempre tot el material tècnic individual i col·lectiu, tant d’escalada com d’orientació.

No estic federat i no tinc assegurança d’accidents.

  • Qualsevol client de GdM està cobert, automàticament per una assegurança d’accidents per l’activitat que hagi contractat.

Vull fer més d’un dia d’activitat amb vosaltres. Podeu gestionar-me la pernoctació?

  • Podem aconsellar-te i donar-te contactes, però no podem fer la reserva.
Afiliat Agència Catalana de Turisme
Any del Turisme Cultural 2019
Touristlink Certification Badge