Legal framework of the Mountain of Montserrat

DECREE 59/1987, of 29 January, which declared Natural Park the Mountain of Montserrat.

La Muntanya de Montserrat constitueix una unitat geogràfica perfectament individualitzada i homogènia quant a les seves característiques geològiques i geomorfològigues que determina una unitat ecològica d'especial significació i singularitat en el conjunt del medi natural de Catalunya. Els singulars aspectes naturals, històrics i culturals del massís i la conveniència de la seva conservació han estat prou destacats, tant per entitats públiques com privades, des de fa molts anys. En aquest sentit cal destacar que la Muntanya de Montserrat ha estat dotada de diversos règims jurídics adreçats a la protecció dels seus valors. Així, el Decret-llei de 16 d'octubre de 1950 creà el Patronat de la Muntanya de Montserrat i el Decret 1225/1975, de 24 d'abril, declarà com a paratge pintoresc la Muntanya i el seu entorn. Posteriorment, la Generalitat ha dictat, amb idèntics objectius, diverses disposicions entre les quals cal destacar el Decret 319/1983, de 21 de juliol, sobre l'adscripció al Departament de la Presidència del Patronat de la Muntanya de Montserrat, i la Resolució de 10 de febrer de 1984 de declaració de la Zona de Caça controlada de Montserrat, per a la protecció de la fauna i la regulació dels aprofitaments cinegètics del massís.

Read about the legal framework of the Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Regulation of rock climbing in Montserrat

Montserrat, la gran escola catalana d'alpinisme, és una muntanya atraient per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar. Actualment hi ha infinitat de vies obertes d'escalada de diferents nivells de dificultat, però convé recórrer als guardes dels refugis montserratins que disposen d'una àmplia informació de vies d'escalada i al centre d'informació del Parc Natural. És un repte de tots compatibilitzar les activitats de muntanya amb la conservació i protecció dels animals que viuen i es reprodueixen a Montserrat.

Read all the information related to rock climbing on the web site of the Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Catalan Tourist Board Member
Year of Cultural Tourism 2019
Touristlink Certification Badge